Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 6. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TM3 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
TM4 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Černý Jan - - - - .. .. - -
Faltýn Karel Zal Pri Vrh - - Ulm Kba
Hartman Jan >> - >>
Jurčík Matěj Pil Pil Pil
Klimešová Valentína - - .. .. .. - - - - - - - - - -
Kubánková Olga - Nxr - .. .. .. .. -
Lorencová Dagmar - -
Macháček Petr Kor Sta Kob - -
Michalova Kateřina - Trc .. Zal Duf - .. -
Mrázek Michal Pil Pil Pil
Rosecká Jana - - Zir .. .. .. .. - - .. .. - - - -
Růžička Bohumil - - .. Mas Mas Mas - -
Vrhelová Angelika ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
301 SOU SOU
109 Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Žižková Dana
3 přesun << ČJL S4 012 z 5.12. 7. hod
5 odpadá ČJL TM3
Dufková Ivana
5 změna AJ 2.A (AJ2) 111
5 spojeno (Mic) AJ 2.A (AJ1) 111
Fenclová Věra
3 navíc ČJL 1.E 203
Ferbas Patrik
2 odpadá SEL TM4
3 odpadá ZEL 1.E zrušeno
4 změna ZEL 2.C 111
Glöckner Miroslav
1 odpadá SEL TM3
3 přesun << ZEL 2.B 204 z 7.12. 7. hod
4 přesun << ZEL 2.B 204 z 8.12. 6. hod
4 odpadá ELM TM3
5 přesun << ZEL 1.D 206 z 8.12. 5. hod
Hartman Jan
1 přesun << ELN V3 207 z 3. hod
6 přesun << F 2.B 204 z 5. hod
Klimešová Valentína
14. les., 10. - 11. les., 8. les., 2. les., 0. - 1. les., 5. les., 9. les., 7. les., 6. les., 12. les., 4. les., 3. les., 13. les.Obecný pedagogický dohled
Koloušková Stanislava
1 přesun >> EK E3 na 5. hod
3 navíc EK V3 207
4 supl. (Mac) EK A4 004
4 odpadá US TM4 (US2)
5 přesun << EK E3 110 z 1. hod
5 odpadá US TM4 (US2)
Kouba Jiří
6 supl. (Mac) ENG E3 110
Koubová Marcela
7 supl. (Fal) VT 1.B (VT2) VT2
7 odpadá TVS TM3 (TVch)
8 odpadá TVS TM3 (TVch)
Mašek Otakar
4 supl. (Ruz) ELM A3 (ELM2) LAB5
5 supl. (Ruz) ELM A3 (ELM2) LAB5
6 supl. (Ruz) ELM A3 (ELM2) LAB5
Naxer Rudolf
2 supl. (Kub) M 2.B 204
4 přesun << M 1.C 202 z 5.12. 7. hod
Naxerová Vladimíra
4 přesun << M 1.D 206 z 5. hod
5 přesun >> M 1.D na 4. hod
Pilař Vladimír
4 spojeno (Jur) PRX 1.E (PRX1) 203
4 změna PRX 1.E (PRX3) 203
5 spojeno (Jur) PRX 1.E (PRX1) 203
5 změna PRX 1.E (PRX3) 203
6 spojeno (Jur) PRX 1.E (PRX1) 203
6 změna PRX 1.E (PRX3) 203
Primasová Vlasta
2 supl. (Fal) VT 2.D (VT2) 002
3 změna STS 2.C 111
4 přesun >> STS 2.B na 7.12. 7. hod
5 navíc TK 2.C (TK1) RYS
5 odpadá TK 2.C (TK2) zrušeno
6 navíc TK 2.C (TK1) RYS
6 odpadá TK 2.C (TK2) zrušeno
Rosecká Jana
0. les., 10. les., 12. - 13. les., 11. les., 4. - 5. les., 8. les., 6. les., 1. les., 14. les., 7. les., 9. les., 2. - 3. les.Obecný pedagogický dohled
Šlégl Radovan
5 navíc TK 2.C (TK2) CAD
5 odpadá TK 2.C (TK1) zrušeno
6 navíc TK 2.C (TK2) CAD
6 odpadá TK 2.C (TK1) zrušeno
Šťastná Hana
5 supl. (Mac) TK 1.A 201
7 přesun >> F 2.E na 4.12. 2. hod
Trčálková Zdenka
1 odpadá AJ TM4
2 změna AJ 1.A (AJ2) 201
2 spojeno (Mic) AJ 1.A (AJ1) 201
3 přesun >> AJ 2.B (AJ1) na 5. hod
5 přesun << AJ 2.B (AJ1) 308 z 3. hod
Ullmann Jiří
6 supl. (Fal) VT 1.B (VT2) VT2
7 odpadá ELN TM4
Vrhelová Angelika
3 supl. (Fal) VT 2.D (VT2) 002
3 odpadá AJ TM3 (AJ1)
7 změna AJ 1.E (AJ2) 203
Záleská Ivana
1 supl. (Fal) VT 2.D (VT2) 002
3 přesun >> AJ 2.B (AJ2) na 5. hod
4 změna AJ 1.B (AJ1) 208
4 spojeno (Mic) AJ 1.B (AJ2) 208
5 přesun << AJ 2.B (AJ2) 304 z 3. hod
Zichová Radovana
2 supl. (Ros) EK E4 008
9 změna TVZ TM4 (TVZ)+
10 změna TVZ TM4 (TVZ)+
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 AJ AJ2 201 změna Trc
2 AJ AJ1 201 spojí Trc (Mic)
5 TK 201 supluje Sta (Mac)
1.B
4 AJ AJ1 208 změna Zal
4 AJ AJ2 208 spojí Zal (Mic)
6 VT VT2 VT2 supluje Ulm (Fal)
7 VT VT2 VT2 supluje Kba (Fal)
1.C
4 M 202 přesun << Nxr z 5.12. 7. hod
4 ČJL odpadá (Kub)
7 SPV odpadá (Kub)
1.D
4 M 206 přesun << Nxa z 5. hod
4 D odpadá (Kli)
5 ZEL 206 přesun << Glo z 8.12. 5. hod
5 M přesun >> na 6.12. 4. hod
1.E
3 ČJL 203 navíc Fen
3 ZEL odpadá (Fer)
4 PRX PRX2 203 spojí Pil (Mrz)
4 PRX PRX1 203 spojí Pil (Jur)
4 PRX PRX3 203 změna Pil
5 PRX PRX2 203 spojí Pil (Mrz)
5 PRX PRX1 203 spojí Pil (Jur)
5 PRX PRX3 203 změna Pil
6 PRX PRX2 203 spojí Pil (Mrz)
6 PRX PRX1 203 spojí Pil (Jur)
6 PRX PRX3 203 změna Pil
7 AJ AJ2 203 změna Vrh
7 AJ AJ1 odpadá (Mic)
9 TVS TVd odpadá (Ros)
10 TVS TVd odpadá (Ros)
2.A
5 AJ AJ2 111 změna Duf
5 AJ AJ1 111 spojí Duf (Mic)
2.B
2 M 204 supluje Nxr (Kub)
3 ZEL 204 přesun << Glo z 7.12. 7. hod
3 AJ AJ1 přesun >> na 6.12. 5. hod
3 AJ AJ2 přesun >> na 6.12. 5. hod
4 ZEL 204 přesun << Glo z 8.12. 6. hod
4 STS přesun >> na 7.12. 7. hod
5 AJ AJ1 308 přesun << Trc z 3. hod
5 AJ AJ2 304 přesun << Zal z 3. hod
5 F přesun >> na 6.12. 6. hod
6 F 204 přesun << Har z 5. hod
6 SPV odpadá (Kub)
2.C
3 STS 111 změna Pri
4 ZEL 111 změna Fer
5 TK TK1 RYS navíc Pri
5 TK TK2 CAD navíc Šlg
5 TK TK1 odpadá (Šlg)
5 TK TK2 odpadá (Pri)
6 TK TK1 RYS navíc Pri
6 TK TK2 CAD navíc Šlg
6 TK TK1 odpadá (Šlg)
6 TK TK2 odpadá (Pri)
9 TVS TVd odpadá (Ros)
10 TVS TVd odpadá (Ros)
2.D
1 VT VT2 002 supluje Zal (Fal)
2 VT VT2 002 supluje Pri (Fal)
3 VT VT2 002 supluje Vrh (Fal)
2.E
7 F přesun >> na 4.12. 2. hod
A3
4 ELM ELM2 LAB5 supluje Mas (Ruz)
5 ELM ELM2 LAB5 supluje Mas (Ruz)
6 ELM ELM2 LAB5 supluje Mas (Ruz)
9 TVS TVd odpadá (Ros)
10 TVS TVd odpadá (Ros)
E3
1 EK přesun >> na 6.12. 5. hod
5 EK 110 přesun << Kor z 1. hod
5 ČJL odpadá (Kub)
6 ENG 110 supluje Kob (Mac)
S3
5 PRX DÍL2 odpadá (Črn)
6 PRX DÍL2 odpadá (Črn)
9 TVS TVd odpadá (Ros)
10 TVS TVd odpadá (Ros)
TM3
9. les., 7. les., 4. les., 11. - 12. les., 14. les., 1. les., 8. les., 13. les., 5. les., 2. les., 10. les., 3. les., 0. les., 6. les. Obecná absence třídy
V3
1 ELN 207 přesun << Har z 3. hod
3 EK 207 navíc Kor
3 ELN přesun >> na 6.12. 1. hod
9 TVS TVd odpadá (Ros)
10 TVS TVd odpadá (Ros)
A4
4 EK 004 supluje Kor (Mac)
9 TVS TVd odpadá (Ros)
10 TVS TVd odpadá (Ros)
E4
2 EK 008 supluje Zir (Ros)
9 TVS TVd odpadá (Ros)
10 TVS TVd odpadá (Ros)
S4
3 ČJL 012 přesun << Žiž z 5.12. 7. hod
3 EK odpadá (Ros)
TM4
3. les., 9. les., 8. les., 11. les., 4. les., 0. les., 7. les., 1. les., 13. les., 5. les., 14. les., 2. les., 12. les., 6. les., 10. les. Obecná absence třídy
V4
9 TVS TVd odpadá (Ros)
10 TVS TVd odpadá (Ros)
Pedagogický dohled u třídy:
TM3
Hodina: 0. - 14. les., Učitel: Klimešová Valentína
TM4
Hodina: 0. - 14. les., Učitel: Rosecká Jana